Webinar | De rol van de bestuurder bij de verbetering van het leesonderwijs

De afgelopen decennia is veel wetenschappelijke kennis ontwikkeld over effectief leesonderwijs in begrijpend lezen. Deze kennis vindt nog onvoldoende zijn weg naar de praktijk. De Kennistafel Effectief Leesonderwijs heeft een kwaliteitswaaier ontwikkeld die onderwijsprofessionals kunnen gebruiken om samen het onderwijs in begrijpend lezen naar een hoger niveau te tillen.

Deze Kwaliteitswaaier Effectief Onderwijs in Begrijpend Lezen laat zien dat er, naast leraren, schoolleiders en leescoördinatoren, een belangrijke rol is weggelegd voor besturen en bestuurders bij de verbetering van het leesonderwijs.

Tijdens het webinar op 11 april gaf Mirjam Snel (voorzitter Kennistafel Effectief Leesonderwijs) uitleg over de Kwaliteitswaaier. Bestuurders Cristel Wieman (Stichting Klasse) en Dirk Speelman (VariO Onderwijsgroep) vertelden hoe zij binnen hun bestuur werken aan het leesonderwijs. Hieronder is het webinar terug te kijken.

Meer informatie

Gerelateerde items