Verslag zevende bijeenkomst kennistafel

De Kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict kwam op 14 april 2022 voor de zevende maal bijeen. In de bijeenkomst reflecteerden de leden op wat het casusonderzoek voor hen heeft opgeleverd en hoe ze terugkeken naar de vraagstukken die in maart 2021 zijn opgehaald. Ook is stilgestaan bij de te ontwikkelen kennisagenda en is terug- en vooruitgekeken naar congressen waarop het casusonderzoek gepresenteerd werd en wordt.

Gerelateerde items