Verslag | Vijfde bijeenkomst kennistafel

Op 22 november kwam de Kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict voor de vijfde keer bij elkaar. Het doel was om de eerste bevindingen van het casusonderzoek te delen. Daarnaast is stilgestaan bij het versterken van de disseminatie van de opgedane kennis door deze Kennistafel.

Gerelateerde items