Verslag | Topoverleg Leesonderwijs

Op woensdag 19 april 2023 vond het Topoverleg Leesonderwijs plaats bij het Pouwer College in Utrecht. Deze middag verzamelden organisaties die bijdragen aan beter leesonderwijs zich bij het Pouwer College om te bespreken hoe tot een gemeenschappelijke aanpak te komen.

Tijdens deze samenkomst is er afgesproken dat de betrokken organisaties zich actief gaan inzetten voor een minder versnipperde en kwalitatief betere ontsluiting van wetenschappelijke en praktijkkennis over effectief leesonderwijs en hiermee bij te dragen aan beter leesonderwijs in de klas, op de school en in Nederland.

Er is afgesproken dat we de Kwaliteitswaaier Effectief Onderwijs in Begrijpend Lezen 1.0 omarmen als professionele standaard voor het leesonderwijs. Ieder kwartaal ontmoeten de betrokken organisaties elkaar binnen de Kennistafel Effectief Leesonderwijs om de voortgang te bespreken en activiteiten af te stemmen.

Daarnaast wordt er concreet gewerkt aan:

  • Één duidelijke vindplaats.
  • Voorbeeldscholen voor effectief leesonderwijs.
  • Het verbinden van uitgevers aan de principes van de Kwaliteitswaaier.
  • Een duidelijke opdracht ten aanzien van het leesonderwijs voor scholen.

Lees hieronder het verslag van het Topoverleg Leesonderwijs.

Gerelateerde items