Verslag | Startbijeenkomst Kennistafel Gepersonaliseerd Leren met ict

Op donderdag 28 januari 2021 vond de eerste bijeenkomst van de Kennistafel Gepersonaliseerd Leren met ict plaats. De Kennistafel bracht een diverse groep van zo’n 21 deelnemers bij elkaar: leerkrachten, schoolleiders en bovenschoolse ict’ers uit het primair en speciaal onderwijs, en onderzoekers en beleidsmedewerkers van verschillende kennisinstellingen in Nederland. De deelnemers werken samen toe naar een gezamenlijke kennisagenda die inzichtelijk maakt wat de belangrijkste kennisvragen zijn op het gebied van gepersonaliseerd leren met ict, wat er al aan kennis bestaat, hoe dit toegankelijk gemaakt kan worden en welk aanvullend onderzoek er nodig is. Lees het verslag.

 

Gerelateerde items