Verslag Landelijke Kennistafel OOL – 10 juni 2020

Een bijeenkomst volgens de ‘coronaregels’; het is even wennen voor de organisatoren en voor de twintig deelnemers van de Landelijke Kennistafel Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL) die 10 juni naar De Zalen van Zeven in Utrecht zijn gekomen. Na maanden van online bijeenkomsten, ZOOM-vergaderingen en webinars, bezoeken velen van hen voor het eerst weer een ‘echte’ fysieke landelijke bijeenkomst. Misschien was de productiviteit in deze bijeenkomst daardoor zo groot? In ieder geval belemmerde de anderhalve meter afstand de deelnemers van de Landelijke Kennistafel OOL niet om in vier uur tijd flinke stappen voorwaarts te zetten.

Gerelateerde items

Publicaties & links

Katern | Samen innoveren in een innovatieteam

Dit katern beschrijft een ontwerpaanpak om in een innovatieteam aan de slag te gaan met een complex vraagstuk. Het beschrijft de ontwerpaanpak, gebaseerd op design thinking, een ontwerpmodel, waarmee onderwijsprofessionals op een effectieve en efficiënte manier werken aan creatieve, evidence-informed oplossingen voor complexe vraagstukken.

Publicaties & links

Handleiding | Samen innoveren in een innovatieteam

Deze handleiding bevat praktische tips en licht toe hoe je de stappen van de ontwerpaanpak kunt doorlopen en hoe je de materialen in de toolkit kunt gebruiken.

Publicaties & links

Werkvormen | Samen innoveren in een innovatieteam

Deze werkvormen zijn gedurende de acht bijeenkomsten in te zetten. In de handleiding en PowerPoints staat beschreven wanneer welke werkvorm kan worden gebruikt.

Publicaties & links

PowerPoints | Samen innoveren in een innovatieteam

Voor iedere stap is er een PowerPointpresentaties beschikbaar om in de bijeenkomsten te gebruiken. De PowerPointpresentaties zijn voorzien van een geschreven toelichting in het notitievak.