Verslag achtse bijeenkomst kennistafel

Op 27 juni 2022 kwam de Kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict voor de laatste keer samen. In de bijeenkomst werd zowel vooruit als achterom gekeken. Zo werd bijvoorbeeld stilgestaan bij de beweging die de Kennistafel in gang heeft gezet, en wat de kennistafel voor de leden maar ook voor de omliggende organisaties betekend heeft. Er werd gesproken over hoe de opbrengsten en opgedane inzichten van de kennistafel breder gedeeld kunnen worden met een breder publiek.

Gerelateerde items