Uitleg van een Rijnlandse besturingsfilosofie

Dit artikel gaat over de vraag hoe een Raad van Toezicht en een College van Bestuur elkaar kunnen versterken in de rol die zij hebben? Hoe kunnen de operationele werkelijkheid en het toezicht elkaar aanvullen en versterken? Een vooraf opgesteld toezichtskader kan hier bij helpen.

Gerelateerde items