Tweede bijeenkomst kennistafel: van praktijkvragen naar kennisvragen

Op 25 maart 2021 kwam de kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict voor de tweede keer bij elkaar. Voorafgaand aan deze bijeenkomst is aan de praktijkleden gevraagd om praktijkvragen met betrekking tot gepersonaliseerd leren met ict op te halen. Op basis van de aangeleverde praktijkvragen is door de onderzoekers een eerste clustering gemaakt van vraagstukken die in de praktijk leven. Het doel van de tweede bijeenkomst van de kennistafel was om op basis van praktijkvragen tot gerichte kennisvragen te komen.

 

Gerelateerde items