Rapport | Werkwijze en opbrengsten van de werkplaatsen onderwijsonderzoek OAB

In opdracht van het NWO verricht Oberon in samenwerking met Sardes, KBA Nijmegen en Kohnstamm Instituut een onderzoek naar de inhoudelijke invulling van de werkplaatsen, de samenwerking en rolverdeling binnen de werkplaatsen (procesevaluatie) en de opbrengsten van de werkplaatsen als geheel. Dit rapport is een tussenrapportage met een eerste beeld van de uitgangssituatie/randvoorwaarden, de ingezette interventies, het verloop van het samenwerkingsproces en een weergave van de waargenomen opbrengsten uit de eerste periode van de vier werkplaatsen onderwijsonderzoek ‘onderwijsachterstandenbeleid’.

Gerelateerde items