Special | Didactief SLOA

Scholen professionaliseren in het onderbouwen en verantwoorden van schoolontwikkeling met praktijkgericht onderzoek: dat was het doel van de SLOA-middelen. In deze special komen de projecten aan bod die onderzocht hebben of innovaties gericht op talentontwikkeling van leerlingen en professionalisering van docenten het beoogde effect hadden.

Gerelateerde items