Samenwerkend leren biedt alle leerlingen succesmomenten

‘Samenwerken’ moet kinderen worden aangeleerd en het vraagt om stap voor stap begeleiding. Met samenwerkend leren kunnen leerlingen naarmate ze ouder worden steeds beter complexe samenwerkingsopdrachten aan, terwijl ze tegelijkertijd taal leren. Alleen al omdat kinderen veel meer aan het woord zijn als zij in een groepje aan het werk zijn, dan als er klassikaal beurten door de leerkracht worden gegeven. Samenwerkend leren is een onderdeel van het programma Success for All. Interview met Marij Veldman (coördinator van de OK-werkplaats) over het succes van deze werkwijze. Marij richtte haar promotieonderzoek op samenwerkend leren.

Gerelateerde items

Publicaties & links

Leer ze lezen

Leer ze lezen bestrijkt het hele palet van ontluikende geletterdheid tot en met tekstbegrip en geeft uitsluitsel over het belang van onder meer leesmotivatie, leesstrategieën en thematisch leesonderwijs. | 2021

Publicaties & links

Op de schouders van reuzen

Op de schouders van reuzen: Inspirerende inzichten uit de cognitieve psychologie voor leerkrachten. 24 wetenschappelijke kernartikelen vertaald naar de dagelijkse lespraktijk. | 2019

Publicaties & links

Lerend onderwijs voor een lerend Nederland

De ontwikkelagenda bevat de plannen van de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen en VSNU voor het verbeteren van de kwaliteit en innovatiekracht van het onderwijs door onderwijs en onderzoek nog beter met elkaar te verbinden. | 2019

Publicaties & links

Ontwerpen van leerinterventies op een evidence informed manier

In deze blog van Paul Kirschner legt hij expliciet uit wat we bedoelen met die wetenschappelijk kant van ‘evidence-informed’ werken en hoe je dan op die manier kunt werken. | 2018