Rapport over minder werkdruk en meer werkgeluk door anders te organiseren

Het primair onderwijs kampt al jaren met een toenemend lerarentekort. De afgelopen jaren zijn dan ook verschillende maatregelen getroffen om dit tekort terug te dringen. Deze maatregelen waren enerzijds gericht op het aantrekken van meer leraren, door bijvoorbeeld verlaging van het collegegeld van de pabo, uitbreiding van de zijinstroomregeling en een subsidieregeling voor herintreders. Anderzijds richtten de maatregelen zich op het behoud van zittende leraren door bijvoorbeeld werkdrukvermindering of salarisverhoging (Rijksoverheid, 2018).
Het hier gerapporteerde onderzoek borduurt voort op eerder genomen initiatieven door in te zoomen op de organisatie van het onderwijs (primair proces).

Gerelateerde items