Publicatie over de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp:

Deze publicatie is de samenvatting van het onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. De vraag was welke kennis er al is over die samenwerking. Die vraag kwam vanuit de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zij hadden het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek en ZonMw gevraagd om hier onderzoek naar te laten doen. Dit als voorbereiding op een mogelijk onderzoeksprogramma.

Gerelateerde items