Professionaliseringsactiviteiten voor docenten vormgeven

Docentprofessionalisering leidt niet automatisch tot een verandering in de onderwijspraktijk. Onderzoek laat zien dat bepaalde kenmerken van professionalisering het leerproces van docenten kunnen verbeteren. Voorbeelden zijn het stimuleren van reflectie, feedback en samenwerking.

Gerelateerde items