Goed kunnen lezen is essentieel voor alle vakken

Taal- en leesbeleid op de Bonifatius mavo

De vaardigheid om teksten diepgaand te verwerken en het leesplezier van Nederlandse leerlingen dalen. Hoewel elke school dat tij graag wil keren, blijkt het in de praktijk vaak lastig. De Bonifatius mavo constateerde een aantal jaren geleden een dalende leesvaardigheid bij haar leerlingen. Een sectieoverstijgend team van docenten ging ermee aan de slag.

Enkele jaren geleden toen docenten de teruglopende leesvaardigheid van leerlingen opmerkten, maakte de Bonifatius mavo net een omslag naar een lerende cultuur. De school doet mee aan een zogenaamd High Performance School-traject (HPS) waarin leerteams van docenten knelpunten onderzoeken en daarvoor aanbevelingen doen. Een van die leerteams ging aan de slag met taal- en leesbeleid. “De docenten constateren zelf wat er mis is”, vertelt locatiedirecteur Mark Brijan. “En daarmee gaan ze in de leerteams aan de slag. Dat is een van de pijlers van het HPS-traject. Ik vind dat erg mooi om te zien. Op die manier maken we elke dag het onderwijs weer een beetje beter. De omslag die we hebben gemaakt was daarbij ook nodig. Er heerste bij ons een familiecultuur, het zwaartepunt lag vooral bij leerlingenzorg en goede verhoudingen binnen het team. Natuurlijk, een goede relatie is ontzettend belangrijk, dat wilden we ook behouden. Maar we wilden ook veel meer van en met elkaar leren. Wij zijn het onderwijs ingegaan om jongeren te helpen, en dat kunnen we op deze manier veel beter.”

Lees onder het hele praktijkvoorbeeld en bekijk het theoretisch kader taaloffensief van de Bonifatius mavo.

Gerelateerde items