Praktijkonderzoek op de pabo. Waarom eigenlijk? En hoe dan?

Geen enkele lerarenopleiding heeft als doel om onderzoekers op te leiden. Studentonderzoek gaat om praktijkonderzoek ter verbetering van het eigen onderwijs. Hierbij is het de bedoeling om nieuwsgierige en kritische leraren op te leiden; professionals die hun onderzoekende houding om kunnen zetten in onderzoekend handelen. Oftewel ontwikkeling van onderzoekend vermogen. Dit artikel weerspiegelt de bevindingen van een promotieonderzoek hierover en mogelijke implicaties voor pabo’s.

Gerelateerde items