Poster | Consortium gepersonaliseerd leren met en over ICT

Digitalisering in het onderwijs is een complexe innovatie die vraagt om een integrale benadering en transformatief leren op alle niveaus in onderwijsorganisaties. Hoe kunnen we (aankomend) onderwijsprofessionals effectief toerusten en ondersteunen voor deze innovatie? Bekijk de poster voor d eambities van dit consortium.

Gerelateerde items