Podcast Samen Onderzoeken #1 | Werkplaats Onderwijsonderzoek POINT

In deze eerste aflevering van de podcast Samen Onderzoeken gaan we met onze gasten van werkplaats POINT in gesprek over de opbrengsten van deze Werkplaats Onderwijsonderzoek. POINT staat voor ‘Passend Onderwijs voor Ieder Nieuw Talent’ en focust op onderwijsonderzoek over (hoog)begaafdheid en talentontwikkeling. Er zijn drie werkplaatsen waarbinnen onderzoekers samen met leerkrachten het onderzoek en praktijkaanpakken vormgeven, om de praktijk en de wetenschap aan elkaar te verbinden: POINT013 (Tilburg), POINT040 (Eindhoven) en POINT073 (Den Bosch).

Luisteren

Direct online of via Spotify of via Apple Podcasts of via Stitcher.

Onze gast, en initiatiefnemer van POINT, Anouke Bakx is Lector Goed leraarschap en Goed leiderschap, bij Fontys Hogeschool Kind &Educatie en bijzonder hoogleraar Begaafdheid aan de Radboud Universiteit. Anouke vertelt over de start van de onderzoekswerkplaats vanuit de driejarige pilot ‘Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO’ van de PO-Raad en het NRO. “Onze doelen waren het realiseren van praktijknabij onderzoek voor (hoog) begaafden, het inrichten van een duurzaam professioneel netwerk en beter passend onderwijs door kenniscreatie en kennisdeling door wetenschappers, scholen en pabo’s aangaande (hoog)begaafdheid,” aldus Anouke. Zij geeft aan dat ze deze kennis het liefste met de hele wereld wil delen.

Sven Mathijssen is plaatsvervangend hoofdopleider bij de Radboud International Training on High Ability (RITHA), hoofdredacteur voor tijdschrift TALENT en als onderzoeker vanaf de start betrokken bij POINT. Sven legt uit dat hij is gestart met leerkrachten te leren wat onderzoek doen nu eigenlijk inhoudt. Wetenschap voelde voor hun echt als een ver van je bed show. Sven vroeg aan de leerkrachten: Waar is behoefte aan? Wat zou werken in dagelijkse praktijk en waarom?

Leuk hoor, jij met je onderzoek maar zo gaat het dus nooit in mijn klas.

Sven

Ook Linda van Elderen, leerkracht bij de Opmaat groep in de regio Tilburg, was direct betrokken. Zij vertelt dat de houding van leerkrachten door de samenwerking met de onderzoekers is veranderd. Een kritische onderzoekshouding maakt dat je andere vragen gaat stellen bij elke nieuwe ontwikkeling die langskomt. Je leert als onderzoeker te kijken. Klopt het wel wat iedereen zegt? Moet ik wel mee in deze flow? En zo ja, waarom dan? “De onderlinge samenwerking tussen onderzoeker en leerkracht resulteerde in een onderzoekende en gelijkwaardige houding én wekte de professionele nieuwsgierigheid van alle betrokkenen”, zegt Anouke. Deze onderlinge gelijkwaardigheid leidt ook tot laagdrempeligheid. Onderzoekers en leerkrachten weten elkaar te vinden en bevragen elkaar, gewoon via appjes over en weer.

Iedereen leert van elkaar.

Sven

Onderzoekers leren de vragen te stellen die er daadwerkelijk toe doen en leraren leren wat onderzoeksvragen of juist opzoekvragen zijn. “Leren vindt echt in interactie plaats, je ziet echte groei,” vindt Sven en juist dat maakte dat hij het zo leuk vond om bij POINT betrokken te zijn.

Bij de start van POINT013 hoopte Anouke op een vruchtbare samenwerking, maar zij had niet bedacht dat het zo mooi zou gaan uitwerken. Het heeft haar verwachtingen overtroffen. Zij voegt hieraan toe dat ‘de POINT methode’ voor elk onderwijsthema gehanteerd kan worden en niet exclusief voor het thema (hoog) begaafden en talentontwikkeling. Inmiddels zijn er drie POINTS, geeft Anouke aan, met wel 35 betrokken scholen. Er is bij alle betrokkenen een lange termijn commitment van drie jaar, onderzoek heeft tijd nodig. Op de websites van de verschillende POINT werkplaatsen wordt inmiddels veel kennis gedeeld.

Je hoeft het niet alleen te doen. Je kan in het netwerk gebruik maken van elkaars expertise.

Linda

POINT heeft de EAPRIL Best Practice-Based Research Award gewonnen. Deze award is bedoeld voor innovatieve projecten op het gebied van leren en ontwikkelen met impact op de ontwikkeling van zowel theorie als praktijk. Anouke vertelt dat ze de prijs ontvangen hebben omdat de Werkplaats Onderwijsonderzoek een voorbeeld voor andere landen kan zijn, er laagdrempelig gewerkt wordt en je met weinig middelen gewoon kan starten.

Interessant?

Deel deze aflevering met anderen en abonneer u op ons kanaal in je app. De volgende aflevering vind je ook in de eerstvolgende nieuwsbrief en op de website van het Platform Samen Onderzoeken.

Podcast Samen Onderzoeken

Podcast Samen Onderzoeken is voor iedereen die geïnteresseerd is in het evidence informed werken in het onderwijs. Dit is de eerste podcast van het Platform Samen Onderzoeken, initiatief van de PO-Raad en het NRO. Dit platform stimuleert op verschillende manieren evidence informed werken in het onderwijs. Elke aflevering spreekt gastheer Joep Stassen nieuwe gasten over een thema dat ons bezig houdt.

Gerelateerde items