Onderzoeksrapport naar de rol van teacher leaders en hoe ze worden gepositioneerd

​De roep om ’teacher leadership’ neemt toe: er wordt in toenemende mate verwacht dat leraren op alle onderwijsniveaus de verantwoordelijkheid krijgen én nemen voor cruciale aspecten van het onderwijs, zowel binnen als buiten de school. Er ontbreekt echter een overzicht van welke acties van verschillende actoren – naast leraren bijvoorbeeld schoolleiders, bestuurders, lerarenopleiders en de overheid – kansrijk zijn om teacher leadership te stimuleren. Dit rapport van de Universiteit Utrecht beoogt dan ook een antwoord te geven op de volgende vraag: Op welke manier(en) kan bereikt worden dat docenten een leidende rol nemen in de school (in alle onderwijssectoren), in samenwerkingsverbanden tussen scholen en op landelijk niveau?

Gerelateerde items