Portret | Onderzoeksmatig werken is a way of life

Sinds kort is ze directeur-bestuurder van Initia in Dongen, maar de afgelopen jaren was Angela Horsten waarnemend bestuurder en directeur Onderwijs & Kwaliteit bij SALTO Eindhoven (22 scholen). Met hart en ziel stimuleerde zij de SALTO-scholen om onderzoeksmatiger te gaan werken en legde ze de basis voor een onderzoekscultuur in deze organisatie. “Ik streef in mijn werk altijd naar gefundeerde activiteiten en interventies. Dat impliceert een onderzoeksmatige manier van werken, want de onderzoeksmatige component is essentieel voor de kwaliteit van het onderwijs.”

Gerelateerde items