Video | Onderzoekscultuur binnen de academische opleidingsschool

In deze video laten we zien we hoe de Pabo van Hogeschool Fontys en een academische opleidingsschool in gezamenlijkheid aan het opleiden, onderzoeken en professionaliseren zijn en wat er verstaan wordt onder een onderzoekscultuur. We volgen de student Annebel (nu startende leraar) die haar afstudeerstage van de Pabo van de Hogeschool Fontys heeft gedaan op de academische opleidingsschool De Fonkel.

Zij laat jullie zien hoe haar afstudeeronderzoek tot stand is gekomen en wat dit betekent heeft voor de schoolontwikkeling van basisschool De Fonkel. Daarnaast zien we hoe studenten binnen een academische opleidingsschool opgeleid worden.

Gerelateerde items