Naar een krachtige feedbackvraag | CLOSER to SUPER POWER

Tips gebaseerd op Carless en Boud, 2019 en de Kleijn (2021). Feedbackgeletterdheid is een proactief proces van vragen, analyseren, gebruiken en terugkoppelen van informatie over de eigen prestatie of leeraanpak. Dit document beschrijft drie dingen die je kunt doen om nog meer profijt te hebben van feedback bij het vragen, analyseren, gebruiken en terugkoppelen.

Gerelateerde items