Lesgeven vanuit hoge verwachtingen. Handreiking voor leraren

De verwachtingen die leraren hebben van hun leerlingen zijn van invloed op de leerprestaties. Zijn die verwachtingen hoog, dan gaan leerlingen zich hiernaar gedragen en gaan ze beter presteren. Het is daarom belangrijk dat je als leraar hoge verwachtingen hebt van je leerlingen. Maar hoe pak je dat aan? Hoe geef je onderwijs vanuit hoge verwachtingen? En wat zijn de essentiële randvoorwaarden voor succes? In de Werkplaats Gelijke Onderwijskansen (WOA) hebben leerkrachten uit het basisonderwijs en onderzoekers samen, op basis van theorie over wat werkt en effectief is, gezamenlijk een hoge-verwachtingen-aanpak ontwikkeld. De handreiking biedt achtergrondkennis én een stappenplan.

Gerelateerde items