Leidraad | Werken aan onderwijsverbetering

De leidraad ‘Werken aan onderwijsverbetering’ ondersteunt scholen in het primair onderwijs om zich tot lerende organisaties te ontwikkelen. In een school als lerende organisatie verbeteren leerkrachten en schoolleiders hun onderwijs op een onderbouwde en duurzame manier. Door zich te verdiepen in bestaande kennis, ervaringen te delen, van elkaar te leren en samen te werken.

Het doel van deze leidraad is om leerkrachten en schoolleiders kennis en handvatten te bieden om zich tot een lerende organisatie te ontwikkelen. We verbinden kennis uit onderzoek aan kennis en ervaringen van leerkrachten. Ook bieden we handvatten om de manier van duurzaam werken aan kwaliteitsverbetering te kunnen verankeren in de schoolcultuur. Aan de hand van de zes aanbevelingen in deze leidraad, werk je toe naar een lerende organisatie.

Gerelateerde items