Leidraad | Onderwijs vanuit hoge verwachtingen

Leerkrachten maken voortdurend keuzes voor leerlingen. Dit gebeurt mede op basis van verwachtingen die zij hebben van individuele leerlingen en over de groep. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op allerlei gegevens en ideeën over de leerling. Soms zijn ze onderbouwd, maar soms berusten ze ook ten dele op intuïtie. Op onderwijskennis.nl is de leidraad, bijbehorende posters en infographics en activiteiten te downloaden.

Gerelateerde items