Kwaliteitswaaier | Effectief Onderwijs in Begrijpend Lezen

De afgelopen decennia is veel wetenschappelijke kennis ontwikkeld over effectief leesonderwijs in begrijpend lezen. Deze kennis vindt nog onvoldoende zijn weg naar de praktijk. De Kennistafel Effectief Leesonderwijs, een initiatief van de PO-Raad, VO-raad en het NRO, heeft als één van haar doelen kennis verzamelen over effectief leesonderwijs en het voor leraren toepasbaar maken van deze kennis.

Zo is in 2021 een visie ontwikkeld op effectief leesonderwijs. Op basis van deze visie is gewerkt aan kwaliteitskaarten voor zowel de leraar, de leesdeskundige(n), de schoolleider en de bestuurder. Deze kaarten beschrijven wat effectief leesonderwijs betekent voor de vier verschillende rollen in het onderwijs. De kaarten kunnen niet los van elkaar gezien worden. Juist de samenhang van de kaarten maakt leesonderwijs effectief. We spreken daarom niet van losse kwaliteitskaarten, maar van samenhangende kaarten die gezamenlijk een ‘kwaliteitswaaier’ vormen.

Gerelateerde items

Publicaties & links

Leidraad: Werken aan onderwijsverbetering in het voortgezet onderwijs

De leidraad van het NRO ondersteunt scholen in het voortgezet onderwijs om zich tot lerende organisaties te ontwikkelen. In een school als lerende organisatie verbeteren docenten, team- en schoolleiders hun onderwijs op een onderbouwde en duurzame manier. Door zich te verdiepen in bestaande kennis, ervaringen te delen, van elkaar te leren en samen te werken.

Publicaties & links

Kennisagenda voor het onderwijs

De ‘Kennisagenda voor het onderwijs’ bevat de thema’s die de grootste impact hebben op de onderwijskwaliteit, en aan welke kennis nog behoefte is in de sector om met deze thema’s aan de slag te gaan.

Publicaties & links

Analyseformulier school

Dit formulier kun je gebruiken om met elkaar het gesprek te voeren over waar je staat als lerende organisatie op de acht dimensies en wat de ambities zijn voor de komende twee jaren. Nadat je dit formulier hebt ingevuld, heb je een goed beeld van de mate waarin jouw school een lerende organisatie is en kies je één of twee dimensies die de meeste aandacht behoeven. De pdf is aanklikbaar en kan je na gebruik opslaan op je eigen computer.

Publicaties & links

Analyseformulier bestuur

Dit formulier kun je gebruiken om met elkaar het gesprek te voeren over waar je staat als lerende organisatie op de acht dimensies en wat de ambities zijn voor de komende twee jaren. Nadat je dit formulier hebt ingevuld, heb je een goed beeld van de mate waarin jouw stichting een lerende organisatie is en kies je één of twee dimensies die de meeste aandacht behoeven. De pdf is aanklikbaar en kan je na gebruik opslaan op je eigen computer.