Kwaliteitskader voor Samen Opleiden en inductie

Op 13 december 2021 hebben de bestuurders van de vijf sectorraden en OCW hun akkoord gegeven aan het bijgestelde Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie en werkwijze peer review. Het kwaliteitskader beschrijft de basiskwaliteit van Samen Opleiden en Inductie en geeft partnerschappen Samen Opleiden handvatten voor de verdere ontwikkeling hiervan.

Gerelateerde items