Kennisvraagstukken rondom gepersonaliseerd leren met ict

De Kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict heeft casusonderzoek gedaan naar gepersonaliseerd leren met ict. Daarin werden vraagstukken rondom dit thema in de context van vier verschillende scholen opgehaald. Deze vraagstukken variëren van aard. Dit document is een addendum op de praktijkpublicatie Aan tafel bij scholen: Vraagstukken bij gepersonaliseerd leren met ict (van Zanten, Schlatter, van Loon & Kral, 2022). Hier gaan we in op het proces van vraagarticulatie en beschrijven we welke kennis beschikbaar is voor elk van de in het casusonderzoek gevonden thema’s en welke kennisvragen hierbij nog centraal staan. Deze inventarisatie van kennisvragen maakt duidelijk dat er geen één-op-één-relatie bestaat tussen een vraag en een antwoord en dat het verbeteren van onderwijs middels onderzoek een diepgaande analyse van de context vraagt. Hier worden vragen uit de praktijk samengebracht met vragen uit (praktijkgericht) wetenschappelijk onderzoek. Dit document biedt inzicht in de belangrijkste kennis- en innovatievraagstukken voor de komende jaren en kan hierdoor richting geven aan relevante onderzoeks- en innovatieprogrammering op het gebied van gepersonaliseerd leren met ict.

Gerelateerde items