Kennistafel verbetert effectiviteit leesonderwijs

De Kennistafel ‘Effectief leesonderwijs’ bestaat uit zo’n dertig onderzoekers en professionals uit primair en voortgezet onderwijs die zich samen buigen over de vraag hoe de kwaliteit en de effectiviteit van het leesonderwijs kunnen worden verbeterd. Drie van hen vertellen vanuit hun eigen perspectief over het belang en de activiteiten van deze Kennistafel: Femke Scheltinga[1], Betty van Dam[2] en Sharon Martens[3].

Er zijn veel zorgen over de effectiviteit van het leesonderwijs in Nederland. Zo laat de Staat van het Onderwijs zien dat ongeveer een kwart van de leerlingen in groep 8 onvoldoende leesvaardig is om de teksten die ze straks in het voortgezet onderwijs moeten lezen goed te begrijpen. Ook blijkt dat het leesniveau van leerlingen gedurende het voortgezet onderwijs afneemt. En resultaten van het internationale PISA-onderzoek (2018) laten zien dat het leesbegrip van Nederlandse vijftienjarigen inmiddels is gedaald tot onder het gemiddelde van de deelnemende landen. Een kwart van de leerlingen is zelfs ‘laaggeletterd’.

Uitwisseling

Deze zorgwekkende gegevens waren voor de PO-Raad, VO-raad en het NRO aanleiding om de Kennistafel Effectief Leesonderwijs op te zetten. Inzet is om de verbinding tussen onderzoek en de onderwijspraktijk te versterken. “Er is veel onderzoek gedaan naar leesonderwijs, maar die kennis landt niet altijd goed in de scholen”, zegt Femke Scheltinga. “Omgekeerd sluit onderzoek niet altijd even goed aan bij de vraagstukken en behoeften die in de onderwijspraktijk leven. Daarom is de uitwisseling tussen wetenschappers en onderwijsprofessionals zo belangrijk. We hopen dat het gesprek in de Kennistafel duidelijk zal maken wat er moet gebeuren om bestaande kennis beter te benutten én om vast te stellen welke kennis er nog ontbreekt, dus welk onderzoek er nog nodig is. Om dat te kunnen vaststellen, is het noodzakelijk dat we ons een goed beeld vormen van de vragen die er op het gebied van lezen en leesonderwijs leven in de praktijk.”

Lees het hele portret.

Gerelateerde items

Praktijkvoorbeelden

Opbrengsten van de Kennistafel Onderzoekend en Ontwerpend leren

Met gepaste trots lanceert de Kennistafel ‘Onderzoekend en Ontwerpend leren’ de website ‘Weten Wat Werkt bij leren ontdekken’, waar je een schat aan informatie aantreft over onderzoekend en ontwerpend leren (OOL). Het is het sluitstuk van een inspirerend en productief jaar waarin ruim dertig onderzoekers en professionals uit de onderwijspraktijk beschikbare (praktijk)kennis over OOL hebben samengebracht en ontsloten met het doel dat die kennis beter wordt benut. Het resultaat mag er zijn, vinden de voorzitter van de kennistafel Juliette Walma van der Molen en deelnemer Xander Roels.

Praktijkvoorbeelden

“Onderzoeksmatig werken is a way of life”

In dit portret vertelt Angela Horsten hoe zij als waarnemend bestuurder en directeur Onderwijs & Kwaliteit bij SALTO Eindhoven met hart en ziel stimuleerde zodat de SALTO-scholen onderzoeksmatiger gingen werken, waarmee ze de basis legde voor een onderzoekscultuur in de organisatie. “Ik streef in mijn werk altijd naar gefundeerde activiteiten en interventies. Dat impliceert een onderzoeksmatige manier van werken, want de onderzoeksmatige component is essentieel voor de kwaliteit van het onderwijs.” | 2021

Praktijkvoorbeelden

Blogs over evidence informed werken in de praktijk

Verzameling van blogs over evidence informed werken in de praktijk.

Praktijkvoorbeelden

Evidence-informed werken doe je zo

Bij evidence-informed werken combineer je onderzoek met praktijkkennis. Dat is een belangrijke voorwaarde voor onderwijskwaliteit, maar hoe pak je het goed aan? Basisschool De Touwladder in Sint-Michielsgestel heeft tips. Lees het artikel van Didactief | 2021