Interview | Kennistafel Onderzoekend & Ontwerpend Leren is op zoek naar wat werkt

Juliette Walma van der Molen, hoogleraar Talentontwikkeling, Wetenschap & Techniek (Universiteit Twente), is inhoudelijk voorzitter van de Kennistafel Onderzoekend & Ontwerpend Leren (OOL). “We entameren geen nieuw onderzoek, maar we gaan op zoek naar wat er al bekend is over wat werkt.”

Gerelateerde items