Verkenning | Kennisbenutting in kennisnetwerken van docenten

Dit verkennende onderzoek van het Kohnstamm Instituut bekijkt of het ook lukt om de opbrengsten en inzichten daadwerkelijk toe te passen en verder te verspreiden naar collega’s.

Gerelateerde items