Katern | Leren door feedback

Feedback wordt steeds belangrijker in Samen Opleiden. Het vak van leraar is immers complex en lijkt steeds complexer te worden. Als je leraar wilt worden, vraagt dat veel kennis en vaardigheden, maar ook een houding die erop is gericht om jezelf een leven lang te blijven ontwikkelen. Dit katern geeft inzicht in wat er allemaal bij een feedbackproces komt kijken en reikt tools en handvatten aan om een effectief feedbackproces te organiseren.

Gerelateerde items