Notitie | Kaders voor de ontwikkeling van een leerlijn onderzoek

In deze notitie beschrijven we de rol van onderzoek in het beroep van leraar of opleidingskundige, wat we verstaan onder praktijkgericht onderzoek, uitgangspunten voor de leerlijn onderzoek, de toetsing van de eindkwalificaties en aanbevelingen voor uitwerking van de instituutsspecifieke leerlijnen
onderzoek.

Gerelateerde items