Inspiratiebijeenkomst vo | Leesoffensief Brabant

Het Leesoffensief Brabant zet zich in voor de leesmotivatie van alle Brabantse jongeren. Om hier meer daadkracht aan te geven voor de jongeren in het voortgezet onderwijs organiseren we een inspiratiebijeenkomst op donderdag 6 oktober van 14:45 tot 17:15 uur met aansluitend een netwerkborrel bij de Scholengroep de Langstraat in Waalwijk.

Aanmelden

Aanmelden via het inschrijfformulier.

Programma 

14:45 uur                       inloop
15:15-15:50 uur            welkom door dagvoorzitter Annemoon Langenhoff en panelgesprek
15:50-16:20 uur           eerste ronde lezingen en workshops
16.30-17.00 uur           tweede ronde lezingen en workshops
17.00-17.15 uur            plenaire afsluiting
17.15 uur                       netwerkborrel

We zien in het voortgezet onderwijs goede inspanningen en daadkracht rondom leesplezier en -motivatie bij verschillende ketenpartners. Toch staat ons nog genoeg te doen: bijna een kwart van de 15-jarigen scoort onvoldoende op leesvaardigheid, om als mondige burger in de huidige samenleving te participeren (PISA-onderzoek 2019) en veel jongeren verlaten het onderwijs laaggeletterd. Tijd om samen aan de slag te gaan met het thema leesbevordering en leesplezier.

De dagvoorzitter is Annemoon Langenhoff: cabaretier, presentator, interviewer, schrijver, regisseur en docent.

Panelgesprek

Aan het panelgesprek nemen de Brabantse Gedeputeerde Stijn Smeulders (PvdA), Wethouder Bestaanszekerheid, Kansengelijkheid en Talentontwikkeling van Tilburg Esmah Lahlah (GroenLinks) en Wethouder van Waalwijk Dilek Odabasi-Seker aan deel. Onder leiding van Annemoon Langenhoff gaan deze politici in gesprek over het belang van een goede taal- en leesvaardigheid bij scholieren en de rol die provincie en gemeenten daarin kunnen spelen.

Workshops

Er kan een keuze worden gemaakt uit twee workshops tijdens deze bijeenkomst*:

  • Begrijpend lezen in de context van digitale media

Eliane Segers (Professor aan de Radboud Universiteit) vertelt over begrijpend lezen in de context van digitale media en bespreekt met de deelnemers de mogelijkheden voor een doorgaande leerlijn digitaal begrijpend lezen.

deze lezing wordt alleen in workshopronde 1 gegeven

  • Na Pisa de lente

Anke Herder (Curriculumontwikkelaar bij SLO) komt spreken over het project ‘Na Pisa de lente’. Het project richt zich op het verbeteren van het leesonderwijs in de onderbouw van het voortgezet onderwijs (12-15 jaar). Gedurende twee jaar houden docenten, lerarenopleiders en wetenschappers zich gezamenlijk bezig met het ontwikkelen van onderwijsleermateriaal en schoolleerplannen.

* deze lezing wordt alleen in workshopronde 1 gegeven

  • De lees- en leefwereld van jongeren

Merel Kuitert (vo-specialist bij Noordoost Brabantse Bibliotheken) weet heel goed hoe je jongeren aan kunt spreken met boeken. Ze heeft een podcast ‘Je moet je boek houden’, organiseert bierproeverijen onder de naam ‘Books, beers & beyond en op de gelijknamige Instagrampagina maakt ze boeken weer geliefd bij jongeren. Op 6 oktober neemt Merel je mee in de lees- en leefwereld van jongeren. Hoe sluit je met boeken en met leesactiviteiten nou aan bij jongeren?

  • Inspirerende leesomgeving

Mirjam Wolters (taal- en mediacoach bij Cultuurpunt Altena) is bezig met een aantal middelbare scholen in haar werkgebied om samen met een stylist te zorgen voor een inspirerende leesomgeving. Ze neemt je mee in haar werkwijze en laat je nadenken over wat van belang is voor een stimulerende leesomgeving.

  • Ministerie van OCW over het Masterplan Basisvaardigheden

De beleidsmedewerkers van OCW bespreken wat de successen en valkuilen zijn om als school en bibliotheken samen te werken aan de taalbevordering van kinderen en jongeren. Het ministerie van OCW wil versterkt inzetten op het stimuleren van deze samenwerking om de basisvaardigheden van leerlingen te verbeteren. Op dit moment worden daar verschillende beleidsmogelijkheden voor uitgewerkt. Behoeftes, tips en ideeën uit het veld zijn daarbij ontzettend welkom.

deze lezing duurt 60 minuten, waardoor deze sessie beide workshoprondes beslaat.

  • Iedere docent een leesbevorderaar

Margriet Smits vertelt over ‘Iedere docent een leesbevorderaar’. Dat is een traject over lezen en leesbevordering dat zich richt op alle docenten (dus niet alleen de taaldocenten) die leesbevordering onderdeel willen maken van hun lessen. Het traject is ontwikkeld voor studenten van de lerarenopleiding, maar elke docent kan ermee aan de slag. Wil je op jouw vo-school dus aan de gang met een taalbeleid dat schoolbreed geborgd is, dan is dit verhaal zeer interessant.

* deze lezing wordt alleen in workshopronde 2 gegeven

  • Samenwerking: van daten naar verloving naar een mooie gezamenlijke toekomst

De weg van samenwerking tussen de bibliotheken en de scholen is uitgestippeld, maar wat komen we onderweg tegen? In de workshop nemen Caroline Heijer en Liselotte Dessauvagie je mee op pad en kijken hoe we deze tocht succesvol kunnen maken. Wat komen we onderweg tegen, welke wegwijzers zijn er, hebben we een kompas, wat kun je van je reisgenoten verwachten, waar en wanneer gaan we een stapje harder lopen, zijn er uitkijkpunten en pleisterplaatsen en wie betaalt de lunch?

  • Lezen voor de Lijst

Marjolijn Schuurmans (Theek 5) en Diantha de Vries (Nieuwe Veste) vertellen over hun project rond Lezen voor de Lijst. Voor leerlingen is het soms lastig om leuke boeken te vinden die aansluiten bij hun belevingswereld en die ze kunnen lezen voor hun lijst. In deze workshop laten deze twee doorgewinterde onderwijsspecialisten je zien en ervaren hoe je luisterfragmenten en boektrailers kunt gebruiken om jouw leerlingen te inspireren en in aanraking te laten komen met nieuwe titels.

  • Restaurant de boekproeverij

Tanja de Jonge (freelance leesbevorderaar) heeft een boek geschreven vol werkvormen voor docenten om aan leesbevordering te werken in de klas. De deelnemers worden uitgenodigd in Restaurant de boekproeverij. Ze krijgen een driegangenmenu waarmee ze actief kennismaken met een aantal inspirerende werkvormen rond leesbevordering. Aan het eind van de workshop zijn de deelnemers geïnspireerd en kunnen ze met behulp van de praktische handvatten en ideeën uit de workshop zelfstandig met leesprojecten aan de slag in hun dagelijkse werkpraktijk.

  • De kwaliteitswaaier

We maken ons zorgen om de achteruitgang van de leesprestaties van onze leerlingen en het verminderen van het leesplezier. Een bredere kennis over effectief onderwijs in begrijpend lezen kan een mogelijke oplossing hiervoor zijn. Met dit gegeven als achtergrond heeft de kennistafel Effectief Leesonderwijs op basis van wetenschappelijk onderzoek vier verschillende kwaliteitskaarten ontwikkeld voor zowel de leraren, de leesdeskundige, de schoolleider en het bestuur. Deze kaarten beschrijven wat effectief leesonderwijs voor de vier verschillende rollen in het onderwijs betekent. Effectief leesonderwijs is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle onderwijsmedewerkers. We spreken daarom liever niet van losse kwaliteitskaarten, maar van samenhangende kaarten die gezamenlijk een kwaliteitswaaier vormen, een kwaliteitswaaier voor effectief leesonderwijs. Tijdens deze workshop van Mirjam Snel (onderzoeker bij de Kennistafel Effectief Lezen) wordt de inhoud van de kwaliteitswaaier gepresenteerd.

Let op: de lezing “Begrijpend lezen in de context van digitale media” wordt alleen in workshopronde 1 gegeven en de sessie “Ministerie van OCW over het Masterplan Basisvaardigheden” duurt 60 minuten, waardoor deze sessie beide workshoprondes beslaat.

Afsluiting

Na de twee workshoprondes sluiten we de middag gezamenlijk af met een Gesprek met Yvonne Kops (Bestuurder OMO) en Gio van Creij (directeur bestuurder NOBB) o.l.v. Annemoon. Hierin kijken de besturen van OMO en BNB (Brabantse Netwerkbibliotheek) vooruit naar de samenwerking en hoe deze bijeenkomst daaraan heeft bijgedragen. Daarna vindt er nog een netwerkborrel plaats met een hapje en een drankje.

Voor wie is deze vervolgbijeenkomst bedoeld?

We nodigen van harte schooldirecties, sectieleiders, beleidsmakers, leescoördinatoren en taalcoördinatoren van het voortgezet onderwijs uit. Ook wethouders en ambtenaren met portefeuille Onderwijs/Bibliotheken zijn van harte welkom. Daarnaast sluiten directeuren,educatiemanagers en educatiespecialisten van de Brabantse bibliotheken aan.

Locatie

We heten iedereen van harte welkom bij Scholengroep de Langstraat in Waalwijk.

Kijk hier voor het adres en de reismogelijkheden met het openbaar vervoer. Parkeren bij de school zelf is mogelijk als je met de auto komt.

Aanmelden

Via het inschrijfformulier.

Gerelateerde items