Handreiking | Spiegelkaarten inzetten in gesprekken tussen bestuur en directeuren

Om samen met directeuren systematisch te werken aan de ontwikkeling van een lerende organisatie, kunnen besturen de ‘Spiegelkaarten Lerende Organisatie’ inzetten in gesprekken met (één of meer) directeuren, zoals ontwikkelgesprekken of een directeurenberaad.

Beoogde opbrengsten zijn:

  • Directeuren en bestuur ontwikkelen eenzelfde taal rond het thema lerende organisatie en leren samen welke interventies ze kunnen inzetten om een lerende organisatie te versterken.
  • Door beide kanten van de spiegelkaart (bestuursniveau en schoolniveau) te gebruiken, ontstaat er wederkerigheid en gelijkwaardigheid.
  • Het gesprek leidt tot acties van zowel directeuren als van de bestuurder en/of de beleidsmedewerker. De acties zijn gericht op bevordering van een lerende organisatie in de eigen school en/of op het creëren van voorwaarden hiervoor door het bestuur.

Gerelateerde items