Handreiking kalibreersessies

De betrouwbaarheid van de formatieve (en daarmee ook de summatieve) beoordeling van portfolio’s kan worden verhoogd door de begeleiders en examinatoren gezamenlijk de eenheden van leeruitkomsten en het beoogde niveau dat behaald moet worden voor een voldoende resultaat te laten verhelderen. Een praktische vorm waarin dat kan is om onderdelen van portolio’s van studenten gezamenlijk te reviewen in een kalibreersessie, aan de hand van de eenheden voor leeruitkomsten. Deze handreiking bevat hiervoor een opzet.

Gerelateerde items