Handreiking comparative judgement

Bij het beoordelen van feedback gaat het erom hoe de student feedback interpreteert en in hoeverre hij analyseert waar de feedback precies betrekking op heeft wat betreft zijn eigen handelen als leerkracht. Zo kan feedback aangeven dat het niveau omhoog moet, of dat bepaalde kennis, vaardigheden of houdingsaspecten te weinig aandacht krijgen of juist sterk zijn ontwikkeld. Het beoordelen van het eigen werk (of handelen) kunnen studenten goed oefenen middels peerfeedback of door hun werk (of handelen) te vergelijken met dat van anderen (comparative judgement).

Gerelateerde items