Handreiking audits | Op bestuursniveau

Deze handreiking is bedoeld voor besturen die van elkaar willen leren als zij zich willen ontwikkelen tot een lerende organisatie. Dat scholen en besturen zich tot lerende organisaties ontwikkelen is om de volgende redenen van belang:

  • De organisatie ontwikkelt een cultuur waarin professionals van elkaar leren, zich professioneel ontwikkelen en de verworven kennis kunnen toepassen.
  • De organisatie kan flexibel inspelen op de veranderende maatschappelijke vragen die aan het onderwijs worden gesteld.
  • De organisatie werkt voortdurend evidence-informed aan kwaliteitsverbetering.
  • Het eigenaarschap voor innovaties wordt laag in de organisatie gelegd.
  • De organisatie creĆ«ert een aantrekkelijk leer- en werkomgeving voor leraren. Dit draagt bij aan het werven en het behouden van leraren.

De audit is een zeer goede aanpak om te reflecteren op het eigen handelen en feedback te krijgen op de wijze waarop je als bestuur aan de lerende organisatie werkt. Daarnaast is het leerzaam dat je een kijkje krijgt in de keuken van andere stichtingen.

Gerelateerde items