Film | Effectief leesonderwijs

De leesvaardigheid, maar ook het leesplezier van Nederlandse leerlingen daalt. De Nederlandse leerling heeft met name moeite met het diep verwerken van teksten. De Inspectie van Onderwijs (2021) geeft aan dat 95% van de leerlingen functioneel geletterd is: ze kunnen eenvoudige teksten over alledaagse onderwerpen decoderen en begrijpen. Bij de vaardigheid om teksten diepgaand te verwerken, zijn de problemen echter aanzienlijk. Ongeveer een kwart van de leerlingen lukt het niet om complexere teksten, zoals die in schoolboeken, op een hoger niveau te verwerken. Dat wil zeggen dat zij moeite hebben met onder andere het achterhalen van de hoofdgedachte, het leggen van relaties met meer algemene kennis en het evalueren van en reflecteren op teksten.

Deze dalende leesvaardigheid is een acuut maatschappelijk probleem. Met de toepassing van elementen van effectief leesonderwijs kunnen scholen het verschil maken en hun leerlingen helpen om teksten diepgaand te verwerken en hun leesmotivatie te vergroten. Weten aan welke elementen je kan denken? Bekijk het onderstaande filmpje met onderzoeker Mirjam Snel, teamleider Annelein Henselmans, directeur Hilleke Postma en leerkrachten Elin Meijnen, Inge Vermaas en Anne de Vries.

De video is gemaakt in opdracht van de Kennistafel Effectief Leesonderwijs, welke zich in zet om uitwisseling tot stand te brengen tussen wetenschappelijke onderzoekers en mensen uit de praktijk, en ervoor wil zorgen dat de vele beschikbare kennis over effectief leesonderwijs ook zijn weg vindt naar het klaslokaal.

Gerelateerde items

Filmpjes

Tweede meet up | Effectief leesonderwijs po/vo

Hoe is leesonderwijs bij jou op school georganiseerd? Hoe ontwikkel je leesonderwijs duurzaam en effectief? Wat is nodig in het klaslokaal en in de schoolorganisatie? Tijdens de tweede online meet up ‘Effectief Leesonderwijs’ op 9 mei 2022 werden handvatten en inspiratie geboden om het leesonderwijs op school (verder) vorm te geven.

Filmpjes

Eerste meet up | Effectief Leesonderwijs po/vo

Hoe ontwikkel je leesonderwijs duurzaam en effectief? Wat is nodig in het klaslokaal en in de schoolorganisatie? Op 31 maart 2022 organiseerde de Kennistafel een online meet up ‘Effectief leesonderwijs: van weten naar doen!’, waarbij deze vragen centraal stonden.

Filmpjes

Video | Primoraat Kansengelijkheid door Talentontwikkeling

Maaike Nederstigt werkt als primor bij Openbaar Onderwijs Groningen, met als doel: in het basisonderwijs didactische hulpmiddelen ontwikkelen en de juiste omgeving scheppen, waarmee alle leerlingen in gelijke kansen de mogelijkheid krijgen om hun talenten te ontdekken, ontwikkelen en benutten. Meer hierover is te lezen in dit artikel. De onderstaande video legt uit wat het […]

Filmpjes

Webinar Leesmotivatie

Wie lezen leuk vindt, maakt meer leeskilometers en wordt zo beter in taal. Ook prikkelt lezen de fantasie en traint het de concentratie en het geheugen. Maar hoe zorg je nou dat je leerlingen uit zichzelf hun leesboek pakken, thuis en op school? In dit webinar vertelt hoogleraar Roel van Steensel wat we weten uit onderzoek. Docent Nederlands Caroline Wisse geeft concrete tips uit de praktijk. Zowel nuttig voor po als vo! | 2022