Feedbackprocessen in je onderwijs – Gids voor docenten

Deze gids is ontwikkeld om docenten te ondersteunen bij het inrichten van het feedbackproces in het onderwijs. Diverse leerinterventies staan beschreven die als doel hebben de rol van studenten in het feedbackproces te vergroten. Ze dragen bij aan het meer feedbackgeletterderd maken, zodat studenten zich ook bekwaam genoeg voelen om zich deze rol eigen te maken.

Gerelateerde items