Feedback (leren) vragen. Zo doe je dat! Handreiking voor studenten

Feedback is belangrijk voor jouw persoonlijke, professionele ontwikkeling, maar is geen doel op zich. Met het vragen van feedback is het de bedoeling dat jij als student zicht krijgt op waar jij op dit moment staat in relatie tot wat er van jou verwacht wordt. Op basis hiervan kun jij actie(s) ondernemen om aan het verwachte niveau te voldoen. Deze handreiking geeft tips waarmee jij gerichte feedbackvragen leert stellen, zodat jij straks de startbekwame professional wordt, die zich een leven lang blijft ontwikkelen.

Gerelateerde items