Feedback (leren) vragen. Zo doe je dat! Handreiking voor docenten en werkveld

Feedback is belangrijk voor de persoonlijke, professionele ontwikkeling van de student, maar is geen doel op zich. Met het geven van feedback is het de bedoeling de student zicht te laten krijgen op het huidige niveau van presteren in relatie tot het verwachte niveau. Deze handreiking geeft tips waarmee jij als docent effectieve feedback kunt (leren) geven en de student kunt leren gerichte feedbackvragen te stellen zodat deze straks de startbekwame professional wordt, die zich een leven lang blijft ontwikkelen.

Gerelateerde items