Eindrapportage iXperium Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict PO

Vier jaar lang, van september 2018 tot september 2022, hebben negen scholen voor primair onderwijs, de HAN Pabo, het lectoraat Leren met ict (HAN) en de Open Universiteit intensief samengewerkt in de iXperium Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd Leren met ict PO. Op elke school zijn in multidisciplinaire iXperiumdesignteams (bestaande uit leraren en de directeur van de school, een lerarenopleider, onderzoeker, ict-expert en pabo-studenten) evidence-informed integrale interventies ontworpen voor gepersonaliseerd leren met ict voor een door hen zelf gekozen domein. Daarnaast is er monitoronderzoek gedaan naar het effect van deze interventies op de motivatie, zelfregulerende vaardigheden en leerprestaties van leerlingen. Ook is er monitoronderzoek gedaan naar de ict-competenties die leraren en leerlingen nodig hebben voor gepersonaliseerd leren met ict. Tot slot is nagegaan of samenwerking binnen een onderzoekswerkplaats bijdraagt aan duurzame kennisontwikkeling.

Dit alles heeft ertoe geleid dat er binnen de scholen van de onderzoekswerkplaats een duurzame ontwikkeling op gang is gebracht om het onderwijs meer evidence-informed en gepersonaliseerd vorm te geven met behulp van ict. De vier jaar in de onderzoekswerkplaats hebben ertoe geleid dat scholen deze andere manier van onderwijs ontwikkelen omarmen en willen doorgaan op de ingezette weg. De onderwijsvernieuwing is nog niet klaar en vraagt blijvende aandacht, doorontwikkeling en organisatieverandering.

Gerelateerde items