Bevorderen van feedbackdialoog

Deze dialoogkaart (praatpapier learning journey) ondersteunt studenten bij het stellen van vragen aan elkaar met betrekking tot hun leerproces en feedbackproces in verschillende fasen van het proces. Het instrument voor feedbackanalyse ondersteunt studenten bij het samen analyseren van ontvangen feedback. De dialoogkaart initieert gesprek over emotie, over betekenis en mogelijke vervolgacties. Studenten formuleren aan de hand van verschillende invulvelden in het midden hun gezamenlijke conclusies. De dialoogkaart Boek’m stimuleert de dialoog over kwaliteit tussen studenten.

Gerelateerde items