Artikel over de samenwerking met de omgeving

In dit artikel bespreken we vanuit verschillende invalshoeken de samenwerking tussen school en de omgeving van leerlingen met als doel het welbevinden te verbeteren.

Gerelateerde items