Advies | Werkgroep Kwaliteit van Praktijkgericht Onderzoek en het Lectoraat

Om de ambities van hogescholen op het gebied van onderzoek waar te kunnen maken, is het belangrijk om de komende jaren de doorontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek een krachtige impuls te geven, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin. Dit advies biedt een handreiking voor de kwalitatieve doorontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek.

Gerelateerde items