Guidance Reports over relevante onderwijsthema’s

Toegankelijke publicaties

In het kader van het NRO-programma Onderwijskansen werkt het NRO aan een serie van drie publicaties voor po-scholen, die in het najaar van 2021 verschijnen. Voor de werkwijze en de opzet van de publicaties dienen de zogenoemde ‘Guidance Reports’ van de Education Endowment Foundation als voorbeeld. Dit is ook de werktitel van de NRO-publicaties. In deze publicaties die in het Verenigd Koninkrijk heel succesvol zijn, bundelen wetenschappers en onderwijsprofessionals kennis over belangrijke thema’s in goed leesbare rapporten met handreikingen, onderbouwde adviezen en aanbevelingen voor scholen. De belangrijkste aanbevelingen worden vormgegeven in aantrekkelijke visuals en infographics.

Toepasbare kennis

Scholen hebben behoefte aan bundeling en duiding van kennis uit onderzoek en hebben er belang bij dat wetenschappelijke inzichten worden vertaald naar de praktijk van het onderwijs. Doordat onderzoeken elkaar soms (schijnbaar) tegenspreken, verschillende onderzoeken in elkaars verlengde liggen, en er op deelaspecten soms heel veel onderzoek is gedaan, is het voor scholen niet altijd eenvoudig om hun keuzes te baseren op wetenschappelijke kennis.

Daarom maken we over een aantal belangrijke thema’s Guidance Reports, waarin kennis en inzichten uit onderzoek toegankelijk en toepasbaar worden gemaakt voor scholen. Omdat het de bedoeling is dat de publicaties tevens worden gebruikt bij de professionalisering van leraren, bevatten ze ook praktische materialen en handreikingen.

Belangrijke thema’s

Het eigenaarschap van de inhoud en van het ontwikkelproces van de publicaties ligt bij de onderwijspraktijk. Daarom hebben onderwijsprofessionals een belangrijke stem gehad bij de keuze van de thema’s. Er zijn Guidance Reports in de maak over de volgende drie thema’s:

Commissie van onderwijsprofessionals en wetenschappers

Elke publicatie wordt geschreven door een commissie van onderwijsprofessionals en wetenschappers. Een overkoepelende kwaliteitscommissie ondersteunt de kwaliteit van de Guidance Reports. Ze worden gepubliceerd op het Kennisplein Onderwijskansen en/of op het toekomstige Knooppunt van het NRO. Wie zich verder wil verdiepen in het thema, kan doorlinken naar achterliggend onderzoek.

Meer lezen

Lees ook deze informatie over de Guidance Reports op de website van het NRO.