Outdoor Learning

Outdoor Learning

Veel kinderen zitten te veel binnen en spelen te weinig of zelfs nooit buiten. Dit is zorgwekkend, omdat dit op termijn een negatieve invloed heeft op hun fysieke en mentale gezondheid. Leerkrachten kunnen veel invloed uitoefenen op het gedrag en de leefstijl van kinderen, onder meer door aandacht en tijd te besteden aan outdoor learning (buitenonderwijs of buiten leren).

Outdoor learning is een verzamelnaam voor actieve en inclusieve werkvormen in de natuur die het leren, de gezondheid, het welbevinden en het milieubewustzijn stimuleren. Wat is de meerwaarde van buiten zijn, natuurbeleving en risicovol spelen voor de ontwikkeling van het kind? Wat is hierover bekend uit onderzoek? Wat kun je als leerkracht met die kennis in de onderwijspraktijk? En hoe kun je dit inbrengen en bespreken in je team? Deze vragen staan centraal in dit dossier. In dit dossier vind je:

  • Achtergrondinformatie en theorie over het belang van outdoor learning in het onderwijs.
  • Een ontwerpgerichte werkwijze voor de implementatie van outdoor learning op scholen en de professionalisering van leerkrachten.
  • Schoolportretten die laten zien hoe outdoor learning vorm kan krijgen op school.
  • Lesvoorbeelden die je direct kunt uitvoeren in je eigen schoolpraktijk.

Contactpersoon

Ellen Rohaan van Fontys – e.rohaan@fontys.nl

Theorie

Theorie & scans

Tools & Scans

Scan Outdoor Learning

Hoe ver ben jij of is jullie school met outdoor learning? Deze scan biedt inzicht. Ook bevat het document een stappenplan die je kan helpen om meer buiten les te gaan geven.

Publicaties & links

Katern | Het belang van Outdoor Learning

Outdoor Learning biedt kinderen de mogelijkheid om op een actieve manier te leren van ervaringen in de natuur. In deze katern vind je achtergrondinformatie en praktische tips.

Publicaties & links

Onderzoeksmatig implementeren en professionaliseren

In regio Den Bosch starten verschillende scholen in september 2023 met een ontwerpteam van leraren. De werkwijze van het ontwerpteam is gebaseerd op ‘design thinking’: ontwerpgericht denken.

Schoolportretten

Schoolportretten

Praktijkvoorbeelden & interviews

Schoolportret | Campus aan De Lanen

De missie van Campus aan De Lanen: Wij zijn een plek waar kinderen van 0 tot 15 jaar zich kunnen ontwikkelen tot autonome, nieuwsgierige, maatschappelijk betrokken en sociale jongvolwassenen. De brede vorming van het kind staat hier centraal. ‘De wereld ontmoeten’ is ons motto!

Praktijkvoorbeelden & interviews

Schoolportret | LW Beekmanschool

De missie van de LW Beekmanschool is: Op de dagen van De Buitenschool volgen we een andere werkwijze dan in de klas. Samen ontdekken, leren in beweging. Kinderen gaan op zoek naar avontuur, ontdekken en bewegen. Buiten leren biedt tal van kansen om tot leren te komen.

Lesvoorbeelden

Lesvoorbeelden

Praktijkvoorbeelden & interviews

Les 1 | Volg mijn route

Praktijkvoorbeelden & interviews

Les 2 | Verhaalstenen

Praktijkvoorbeelden & interviews

Les 3 | Hut bouwen

Praktijkvoorbeelden & interviews

Les 4 | Muziek uit de natuur

Praktijkvoorbeelden & interviews

Les 5 | Brug bouwen

Praktijkvoorbeelden & interviews

Les 6 | Natuurlijk sportief

Praktijkvoorbeelden & interviews

Buitenbooster | Verwondergesprekken over het heelal

Praktijkvoorbeelden & interviews

Buitenbooster | Het speelplein als favoriete plek

Praktijkvoorbeelden & interviews

Buitenbooster | Met boeken naar buiten

Praktijkvoorbeelden & interviews

Buitenbooster | Midwintertijd

Praktijkvoorbeelden & interviews

Buitenbooster | Klimaatverandering