Terug naar dossier

Samenwerken met partners in de (brede) omgeving

Over de dimensie

5. Samenwerken met partners in de (brede) omgeving

Samenwerking met partners, experts en externe organisaties die erop is gericht om met en van elkaar te leren, leidt tot andere inzichten en betere keuzes op het gebied van visie, beleid en handelen. Daarom is het belangrijk dat professionals deelnemen aan netwerken en projecten met partners en experts. (Externe) partners, zoals ouders, opleidingen, andere scholen/organisaties kunnen nieuwe perspectieven inbrengen en met een frisse blik feedback geven. Het is in partnerschappen met andere organisaties van belang dat er sprake is van een gezamenlijk doel, dat door iedereen wordt onderschreven en dat is gericht is op leren van elkaar. Het draagt bij aan een klimaat van gelijkwaardigheid, vertrouwen en respect als belangen en verwachtingen worden uitgesproken.

Spiegelkaarten

Spiegelkaarten

Publicaties & links

Spiegelkaart 5. School | Samenwerken met partners in de brede omgeving

Op deze kaart voor schoolleiders en leraren (specialist/teacher leader) is de betreffende dimensie kort omschreven en staan er twee uitdagingen, ofwel weerbarstige aspecten van deze dimensie. Ook staan er op elke spiegelkaart aandachtspunten, suggesties en citaten van scholen.

Publicaties & links

Spiegelkaart 5. Bestuur | Samenwerken met partners in de brede omgeving

Op deze kaart voor bestuurders en beleidsmedewerkers is de betreffende dimensie kort omschreven en staan er twee uitdagingen, ofwel weerbarstige aspecten van deze dimensie. Ook staan er op elke spiegelkaart aandachtspunten, suggesties en citaten van besturen.

Meer informatie

Meer informatie

Publicaties & links

Kwaliteitskader voor Samen Opleiden en inductie

Het kwaliteitskader beschrijft de basiskwaliteit van Samen Opleiden en Inductie en geeft partnerschappen Samen Opleiden handvatten voor de verdere ontwikkeling hiervan.

Publicaties & links

Publicatie over de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp:

Deze publicatie is de samenvatting van het onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. De vraag was welke kennis er al is over die samenwerking.

Publicaties & links

Artikel over de samenwerking met de omgeving

In dit artikel bespreken we vanuit verschillende invalshoeken de samenwerking tussen school en de omgeving van leerlingen met als doel het welbevinden te verbeteren.

Publicaties & links

De schoolleider in verandering

Schoolleiders opgelet! Deze publicatie van de Leiderschapsagenda ondersteunt je bij het ontwikkelen van leiderschap. Met concrete handvatten en voorbeelden.